MAGLIĆ eng

09дец

Staza I: Tjentište 559m n/v (Info centar) – Borovno – Dragoš Sedlo – Lokva Dernečište – Maglić 2386m

(dužina staze iznosi 22 km, a prosječnim tempom hoda prelazi se za 8 sati,bez odmora. Ova staza spada u kategoriju teških staza.

Opis: od Tjentišta 559 m do Borovna 820 m dužina staze je 3 km i blagog je uspona. Put u dužini od 8 km nastavlja do Dragoš Sedla n/v 1300 m, takođe blažeg nagiba terena. Na Dragoš sedlu je uređen vidikovac sa kojeg se pruža pogled na Perućicu i vodopad Skakavac, Maglić,vjenačne vrhove Volujaka i površ Zelengore.Od Dragoš sedla do Lokve dernečište (1680 m) vodi lagana staza u dužini od 7 km.  Od Lokve Dernečište prva polovna staze dužine 2,5 km je lagana i prolazi se  kroz sastojine klekovine bora.dok u drugoj polovini počinje uspon za Maglić najviši vrh BiH/RS visom 2386 m.. Ovo je teški dio staze koji vodi kroz zahtjevan dio terena, gdje se radi sigurnosti mora pomagati rukama. Na opasnim dijelovima staza je obezbjeđena sajlom.

Staza VI: Prijevor – Maglić

(dužina staze je 2 km a prosječnim tempom se može preći pješice za 3 sata bez odmora, spada u kategoriju alpinističkih staza, vrlo je zahtjevna.Za uspon potrebna dodatna tehnička oprema  kaciga, penjački pojas, dereze i cepin. Do Prijevora se dolazi vozilima sa Tjentišta ,a dužina puta je 20 km).

Opis: staza polazi sa Prijevora,sa izvora (podnožje Maglića visine 1668 m), do najvišeg vrha u BiH Maglića 2386 m. Staza je teška, strma, zahtjevna  alpinističkog  je karaktera, a prilikom uspona planinari su u direktnom kontaktu sa sastojinom klekovine bora (Pinus mugo) i ekosistemom sipara i pukotina stijena.

Staza VII: Prijevor – Trnovačko jezero

(dužina staze je 4 km, a prosječnim hodom se može preći za sat i po, bez odmora, spada u staze lagane kategorije, potreban je oprez, tjelesna kondicija i adekvatna obuća.Do Prijevora se dolazi iz pravca Tjentišta putem dužine 20 km).

Opis: polazak je sa Prijevora podnožja Maglića 1668 m.Staza vodi pravcem preko Jelovih dola i Suve jezerine na odredište Trnovačko jezero 1513 m n/v ,omiljeno sastajalište planinara i ljubitelja prirode u dužini od 4 km.Trnovačko jezero se nalazi na teritoriji Crne Gore.Na dijelu ove staze (Od Jelovih dola do Suve Jezerine) prolazi međudržavna granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Staza VIII: Prijevor – Suha

(dužina staze je 6 km, a prosječnim tempom se prelazi za oko 2 sata bez odmora.Kategorisana je kao lagana, neophodan je oprez u donjem dijelu staze, dobra tjelesna kondicija i odgovarajuća obuća. Do Prijevora se dolazi sa Tjentišta putem dužine 20 km).

Opis: polazak je sa Prijevora kota 1668 m n/v ,staza vodi preko Makaza, spušta se na kotu Siljevac 1491 m,zatim Tunjimir 1280 m. Ovaj dio staze  u dužini od 3 km vodi rubom Perućice.Put se nastavlja niz Suški potok do odmorišta Suha.Dužina ovog dijela staze je 3 km.Na lokalitetu Suha nalazi se uređeno  odmorište.