SAOPŠTENјE ZA JAVNOST OBNOVLjENI OBJEKTI UPOTPUNјUJU TURISTIČKE KAPACITETE

10авг

 

U Omladinskom kampu Nacionalnog parka „Sutjeska“ poslije više od 20 godina u potpunosti je obnovlјen objekat sa toaletima i kabinama za tuširanje i pratećim prostorijama i stavlјen na upotrebu turistima zalјublјenicima u aktivan odmor kojih je sve više iz svih krajeva svijeta.

Obnova se odvijala putem projekta „Eko i kulturni turizam u južnim Dinaridima“ koji predvodi Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu uz podršku Evropske unije koja je za sanaciju mokrog čvora u ovom dijelu Nacionalnog parka „Sutjeska“ izdvojila 15.000 evra.

Ovo je samo jedan od projekata koji je poslјednjih godina Park sproveo sa nekoliko partnera uz podršku Evropske unije.

Mokri čvor koji je početkom poslјednjeg rata uništen godinama je bio devastiran i svojim izgledom narušao ambijent jedinstvene lјepote u ovom dijelu najstarijeg nacionalnog parka u BiH.Obnovom su stvoreni uslovi za normalan boravak turista što je snažna podrška našim nastojanjima da u budućnosti razvijamo turizam u svim segmentima.