DAN PLANETE ZEMLJE U NACIONALNOM PARKU SUTJESKA

22апр

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini obilježila je 46. Dan planete Zemlje fokusirajući se na budućnost Nacionalnog parka “Sutjeska.” Studenti šumarstva sa univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu radili su zajedno sa volonterima iz ambasade, osobljem Nacionalnog parka, te stručnjacima iz nevladine organizacije Terra Dinarica, na uređenju šumskih staza.

Oni su postavili i nove putokaze kojima se Sutjeska označava kao dio poznate rute Via Dinarica (projekta u oblasti eko-turizma kojeg zajednički finansiraju UNDP i USAID) koja uključuje neke od planinarskih staza na Balkanu.

U četvrtak, 21. aprila, ambasadorica Cormack pridružila se ministrici za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srebrenki Golić, te ministrici okoliša i turizma FBiH, Editi Đapo, u kraćem planinarskom pohodu na stazi Suha. Tom prilikom su ambasadorica i ministrice razgovarale o detaljima akcionog plana za NP Sutjeska do 2020. kojeg je izradio UNDP u 2012. kao plan zaštite parka kojim bi nacionalni park postao pristupačniji za posjetioce.

Ambasadorica je pozvala obje ministrice da rade na provođenju akcionog plana, te da se iznova posvete kompletiranju sveobuhvatne strategije zaštite okoliša, što je ključni preduslov za pristup IPA fondovima Evropske unije za projekte zaštite čovjekove okoline.

Ambasada SAD u BiH sponzorisati će međuetnički kamp u NP Sutjeska ovoga ljeta da bi učenike iz okolnih područja upoznala sa jedinstvenim biodiverzitetom parka. Ambasada također radi na iznalaženju mogućnosti za programe profesionalne stručne razmjene radi daljeg izgrađivanja kapaciteta upravljanja parkom i saradnje sa domaćim stručnjacima iz oblasti ekologije.

Državni sekretar SAD John Kerry danas se pridružio predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću i liderima širom svijeta i potpisao je istorijski Pariški sporazum o klimatskim promjenama u Ujedinjenim nacijama, odražavajući time sveobuhvatnu privrženost Sjedinjenih Američkih Država zaštiti okoliša i akciji spašavanja planete od klimatskih promjena.

###

Press Office
Office of Public Affairs, U.S. Embassy Sarajevo