ZIMSKI SOLSTICIJUM

23јан

Na sjevernoj hemisferi u ovom dijelu godine je najkraći dan, ali je i početak zime i pokreće stabilan sunčev uspon prema dugim i toplim danima ljeta. Solsticija se javlja u utorak 22.decembra u 4:48 sati (po Koordinisano svijetsko vrijeme). Ovo se događa u istom trenutku bez obzira gdje živite, zbog toga što je Planeta podjeljena na 24 vremenske zone duž meridijana, ljudi širom svijeta ga poštuju u 24 doba dana.

Drevni narodi i kulture su poštovali ovaj datum milenijumima. Drevni ljudi nisu znali o Zemljinoj orbiti, ali su posmatrali pojavu šta se događa na nebu. Latinizirani termin solsticijum označava se da „sunce miruje“.

Brojna su mjesta (spomenici kulture) u antičkom svijetu posvećena fenomenu zimskog solsticijuma npr. kamene humke u Irskoj 3200 g.p.n.e, Parakas u Peruu 800-100.g.p.n.e –linije u pustinji od zemlje i stijena koje povezuju ceremonijalne humke mjesta gdje sunce zalazi na horizontu, hram Karnak u Egiptu je izgrađen u skladu sa zimskom kratkodnevnicom, Luksor preko 4000g.p.n.e. slične terase nalaze se u gradu Inka, Maču Pikču –lokalitetu u Peruu.

Religijska (Božićna) veza sa ovim datumom seže korijenima još od perioda paganstva kroz naziv kulta Sol Invictus (nepobjedivo sunce kult Rimskog Carstva). Rani hrišćani na 25.dec broje devet mjeseci tačno od 25.marta na tradicional.praznik Namještenje Mariji. Ova objašnjenja nisu nužno međusobno isključiva. Proslave Sunca u Iranu (zoroastranijanizam) festival obilježava dan „anđela svijetlosti“. Kineski festival solsticija je i porodična tradicija. Skandinavci i Britanci (Druidi) posmatrali su solsticij rezanjem imele. Lokalitet Staunhendž je poznato ceremonijalno sastajalište „i činjenica je da je ciklus svijeta okretanje“!

 

Izvor: National Geographic (parafrazirano)

LEAVE A COMMENT