ZELENGORA de

09дец

Staza II: Kovačev panj 620 m – Donje Bare – Gornje Bare – Uglješin vrh – Bregoč  2014 m – Orlovačko jezero 1438 m

(dužina staze je 21 km, a prosječnim tempom hoda može se preći za 6 sati –bez odmora). Ova staza spada u laganu kategoriju potreban je oprez, tjelesna kondicija i prikladna obuća.

Opis: staza se sa magistralnog puta M-18 (Kovačev panj) oštro odvaja i nastavlja do Stoca u dužini 3-4 km.U ovom dijelu je izražen uspon, a sastojina crnog bora dominira prirodnim arealom lokaliteta Stoca  1250 km. Staza se nastavlja do jezera D.Bare u dužini od 3 km. Na lokaciji Donje Bare postoji odmorište kao i lovačka kuća.Ovaj dio staze smatra se laganom, a n/v jezera iznosi 1450 m. Staza nastavlja laganim usponom do jezera Gornje Bare u dužini od 3 km gdje je nadmorska visina 1640 m.Put dalje vodi na Uglješin vrh n/v 1859 m i on predstavlja najteži uspon na stazi.Staza se nastavlja do najvišeg vrha Zelengore Bregoč 2014 m,a zatim se spušta ka Orlovačkom jezeru na 1438 m.Na ovom lokalitetu postoji lovačka kuća i kamp prostor.

Staza III: Donje Bare – vidikovac Borić

(dužina staze je 2 km ,a prosječnim tempom se može preći pješice za 40 minuta,bez odmora. Staza se ubraja u kategoriju lakih)

Opis: staza u dužini 2 km polazi  od jezera Donje Bare 1450 m n/v  i pašnjacima vodi do atraktivnog vidikovca Borić 1475 m. Na Boriću se nalazi spektakularan vidikovac sa kojeg se pruža pogled  na okolne planinske vjence  Maglić-Volujak-Bioč, Sniježnicu, prašumu Perućicu, kanjon Vratar i Sutjesku, Stoca(sastojina crnog bora) i stari karavanski put Via Ragusa.