WANDERWEGE

09дец

Staza I: Tjentište 559m n/v (Info centar) – Borovno – Dragoš Sedlo – Lokva Dernečište – Maglić 2386m

  (dužina staze iznosi 22 km, a prosječnim tempom hoda prelazi se za 8 sati,bez odmora. Ova staza spada u kategoriju teških staza.

Opis: od Tjentišta 559 m do Borovna 820 m dužina staze je 3 km i blagog je uspona. Put u dužini od 8 km nastavlja do Dragoš Sedla n/v 1300 m, takođe blažeg nagiba terena. Na Dragoš sedlu je uređen vidikovac sa kojeg se pruža pogled na Perućicu i vodopad Skakavac, Maglić,vjenačne vrhove Volujaka i površ Zelengore.Od Dragoš sedla do Lokve dernečište (1680 m) vodi lagana staza u dužini od 7 km.  Od Lokve Dernečište prva polovna staze dužine 2,5 km je lagana i prolazi se  kroz sastojine klekovine bora.dok u drugoj polovini počinje uspon za Maglić najviši vrh BiH/RS visom 2386 m.. Ovo je teški dio staze koji vodi kroz zahtjevan dio terena, gdje se radi sigurnosti mora pomagati rukama. Na opasnim dijelovima staza je obezbjeđena sajlom.

Staza II: Kovačev panj 620 m – Donje Bare – Gornje Bare – Orlovačko jezero 1438 m

(dužina staze je 21 km, a prosječnim tempom hoda može se preći za 6 sati –bez odmora). Ova staza spada u laganu kategoriju potreban je oprez, tjelesna kondicija i prikladna obuća.

Opis: staza se sa magistralnog puta M-18 (Kovačev panj) oštro odvaja i nastavlja do Stoca u dužini 3-4 km.U ovom dijelu je izražen uspon, a sastojina crnog bora dominira prirodnim arealom lokaliteta Stoca  1250 km. Staza se nastavlja do jezera D.Bare u dužini od 3 km. Na lokaciji Donje Bare postoji odmorište kao i lovačka kuća.Ovaj dio staze smatra se laganom, a n/v jezera iznosi 1450 m. Staza nastavlja laganim usponom do jezera Gornje Bare u dužini od 3 km gdje je nadmorska visina 1640 m.Put dalje vodi ka Orlovačkom jezeru na 1438 m.Na ovom lokalitetu postoji lovačka kuća i kamp prostor.

Staza III: Donje Bare – vidikovac Borić

(dužina staze je 2 km ,a prosječnim tempom se može preći pješice za 40 minuta,bez odmora. Staza se ubraja u kategoriju lakih)

Opis: staza u dužini 2 km polazi  od jezera Donje Bare 1450 m n/v  i pašnjacima vodi do atraktivnog vidikovca Borić 1475 m. Na Boriću se nalazi spektakularan vidikovac sa kojeg se pruža pogled  na okolne planinske vjence  Maglić-Volujak-Bioč, Sniježnicu, prašumu Perućicu, kanjon Vratar i Sutjesku, Stoca(sastojina crnog bora) i stari karavanski put Via Ragusa.

Staza IV: Dragoš Sedlo – Suha

(dužina staze je 11  km, a prosječnim tempom hoda može se proći za 3 sata,bez odmoraUdaljenost od Tjentišta do Dragoš sedla je 12 km. Ova staza spada u laganu kategoriju zahtjeva oprez, tjelesnu kondiciju i odgovarajuću obuću)

Opis: nadmorska visina Dragoš Sedlo je n/v 1300 m. Ovaj vidikovac predstavlja najpoznatiji i najatraktivniji prostor za fotografisanje u granicama  NPS-a, odakle se pogled pruža na prašumu Perućicu i vodopad Skakavac (75 m visok) kao i planinske vjence Maglića,Volujaka  i Zelengore . Sa Dragoš Sedla staza počinje  kroz srce prašume u dužini od 11  km i izlazi na Suhu na 650 m,koja predstavlja najspektakularniji dio kanjona Sutjeske.Na Suhoj se nalazi uređeno odmorište.Za obilazak ovom stazom važno je posjetiocima napomenuti da je za prolaz kroz Perućicu (strogo zaštićen prašumski rezervat) obavezna dozvola uprave NPS-a i angažovanje vodiča NPS-a i da je broj posjetilaca ograničen.

Staza V: Suha – Volujak n/v 2294 m

(dužina staze je 11 km, a prosječnim tempom se može preći pješice za 4 sata,bez odmora. Spada u kategoriju teških staza. Staza zahtjeva oprez, tjelesnu kondiciju i odgovarajuću obuću)

Opis: staza počinje sa odmorišta Suha 650 m i prolazi kanjonom Susškog potoka,do mjesta Jelovača 1069 m u dužini od  3,5 km,gdje se odvaja put za katunište Vratnice 1628 m.Dužina ovog dijela staze je 2,5 km .Staza nastavlja ispod Stoca 1985 m,preko Badnjine 2243 m masivom planine izlazi na vrh  Volujaka 2294 m u dužini od 5 km.

Staza VI: Prijevor – Maglić

(dužina staze je 2 km a prosječnim tempom se može preći pješice za 3 sata bez odmora, spada u kategoriju alpinističkih staza, vrlo je zahtjevna.Za uspon potrebna dodatna tehnička oprema  kaciga, penjački pojas, dereze i cepin. Do Prijevora se dolazi vozilima sa Tjentišta ,a dužina puta je 20 km).

Opis: staza polazi sa Prijevora,sa izvora (podnožje Maglića visine 1668 m), do najvišeg vrha u BiH Maglića 2386 m. Staza je teška, strma, zahtjevna  alpinističkog  je karaktera, a prilikom uspona planinari su u direktnom kontaktu sa sastojinom klekovine bora (Pinus mugo) i ekosistemom sipara i pukotina stijena.

Staza VII: Prijevor – Trnovačko jezero

(dužina staze je 4 km, a prosječnim hodom se može preći za sat i po, bez odmora, spada u staze lagane kategorije, potreban je oprez, tjelesna kondicija i adekvatna obuća.Do Prijevora se dolazi iz pravca Tjentišta putem dužine 20 km).

Opis: polazak je sa Prijevora podnožja Maglića 1668 m.Staza vodi pravcem preko Jelovih dola i Suve jezerine na odredište Trnovačko jezero 1513 m n/v ,omiljeno sastajalište planinara i ljubitelja prirode u dužini od 4 km.Trnovačko jezero se nalazi na teritoriji Crne Gore.Na dijelu ove staze (Od Jelovih dola do Suve Jezerine) prolazi međudržavna granica između Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Staza VIII: Prijevor – Suha

(dužina staze je 6 km, a prosječnim tempom se prelazi za oko 2 sata bez odmora.Kategorisana je kao lagana, neophodan je oprez u donjem dijelu staze, dobra tjelesna kondicija i odgovarajuća obuća. Do Prijevora se dolazi sa Tjentišta putem dužine 20 km).

Opis: polazak je sa Prijevora kota 1668 m n/v ,staza vodi preko Makaza, spušta se na kotu Siljevac 1491 m,zatim Tunjimir 1280 m. Ovaj dio staze  u dužini od 3 km vodi rubom Perućice.Put se nastavlja niz Suški potok do odmorišta Suha.Dužina ovog dijela staze je 3 km.Na lokalitetu Suha nalazi se uređeno  odmorište.

.Staza IX: Suha – Trnovačko jezero

(dužina staze je 14 km, sa prosječnim tempom se može preći za 4 sata, bez odmora. Spada u red laganih staza gdje je potreban oprez, tjelesna kondicija i adekvatna obuća).

Opis: polazak je s početne tačke Suha gdje se nalazi uređeno odmorište.Staza vodi kroz Suški potok do Suve jezerine (1357 m) u dužini od 11 km,gdje se uklapa na stazu koja sa Prijevora vodi na Trnovačko jezero.Od Suve jezerine do Trnovačkog jezera udaljenost je 2 km.

Trnovačko jezero još nazivaju i Volujačko jezero ,jer se nalazi u vjenačnom kompleksu Volujak-Maglić, a pripada teritorijalno Crnoj Gori.