MEHRTAGESTOUR

09дец
PRVI DAN – PERUĆICA

Putovanje – dionica: Tjentište – Dragoš Sedlo (1250 m), autobusom ili džipom zavisno od veličine grupe (10 km) Dragoš Sedlo – Perućica – Suha (Kanjon rijeke Sutjeske)

Kategorija:  niža – srednja

Grupe: (min. 5 – max. 20 osoba)

Polazak : 08:00 AM – ispred Hotela Mladost

Očekivano vrijeme povratka : 20:00 PM – ispred Hotela Mladost

Vrijeme pješačenja: 3,5 sati

Šta ponijeti: Planinarske cipele, ruksak, 1 litar vode, kabanica, duks, kapa-kačket i fotoaparat

Šta aranžman uključuje: Transport od Tjentišta do Dragoš sedla, kafa ili čaj, ručak i lanč paket i prisustvo iskusnog vodiča

Važno upozorenje !!!

Prolazak kroz Perućicu je dozvoljen samo uz prisustvo vodiča iz Nacionalnog parka Sutjeska.

Perucica10Sigurno najvrijedniji biser u nizu prirodnog blaga nacionalnog parka Sutjeska je strogo zaštićeni rezervat Perućica, jedna od rijetkih sačuvanih prašuma Evrope. Još davne 1938. godine, šumari taksatori prilikom izrade uređajnog elaborata na planini Maglić, pronalaze u slivu riječice Perićice, u uvali između Maglića, Volujaka i Sniježnice, prekrasne sastojine bukve, jele i smrče čija je drvna masa prelazila 1000 m3 po hektaru, a visina pojedinih stabala dostizala preko 50 m. Šumske sastojine Perućice nisu imale premca u Dinaridima, ne samo po drvnoj masi i visini, već i po sastavu, izgledu i ljepoti. Sve je to bio razlog da Vlada SR BiH 1952. godine izdvoji područje Perućice sa površinom od 1234 ha „iz redovnog šumarskog gospodarenja, kao šumarski objekat potreban naučnim istraživanjima i nastavi“, a 1954. godine, to područje, uvećano za još 200 ha, stavlja se pod zaštitu države kao prirodni rezervat“, rješenjem Zemaljskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti BiH.

Pogled sa Vidikovca (Dragoš Sedlo) na Perućicu i vodopad Skakavac, koji se u srcu prašume stropoštava sa visine od preko 70 m, ispunjava čovjeka zadovoljstvom što je taj mali dio iskonske prirode, sa bogatim multifunkcionalnim biodiverzitetom, sačuvan za sadašnje i buduće generacije. Očuvanje i zaštita Perućice u izvornom stanju je jedan od glavnih zadataka Nacionalnog parka Sutjeska. U rezervatu je sve prepušteno prirodi. Rađanje, život, umiranje i ponovno rađanje, taj vječiti životni ciklus, odvija se bez intervencije čovjeka. Na ostacima prirodno umrlih stabala buja novi život. Perućica predstavlja, danas tako rijetku, prirodnu laboratoriju sa velikim značenjem za mnoge naučne discipline, za edukaciju, kao i za jednostavno uživanje u čistoj i nedirnutoj prirodi.

DRUGI DAN – JEZERA DONJE I GORNJE BARE

Putovanje – dionica: Tjentište – Donje Bare Lake(1483 m), autobusom ili džipom zavisno od broja prijavljenih (20 km)

Jezero Donje Bare– Jezero Gornje Bare (1500 m) –Uglješin Vrh(1859 m)

Kategorija: srednja – teška

Grupe: (min. 5 – max. 30 osoba)

Polazak : 08:00 AM – ispred Hotela Mladost

Očekivano vrijeme povratka : 20:00 PM – ispred Hotela Mladost

Vrijeme pješačenja: 5 sati

Šta ponijeti: Planinarske cipele, ruksak, 1 litar vode, kabanica, duks, kapa-kačket i fotoaparat

Šta aranžman uključuje: Transport od Tjentišta do Dragoš sedla, kafa ili čaj, ručak i lanč paket i prisustvo iskusnog vodiča

Jezero Donje Bare nalazi se u podnožju sjeveroistočne strane Tovarnice sa vrhom Planinica (1.722m). Na sjeveroistočnoj strani jezera nalaze se planinske livade, u čijim su udubljenjima grupisane male bare bogate barskom florom. Jezero je na oko 1.500 m/n.v., dugo je 200 m, a široko 140 m, sa najvećom dubinom preko 4 m. Jezero prima izvorsku vodu sa više strana, a između ostalog i sa jednog od najvećih izvora koji se nalazi na zapadnoj strani. Voda iz jezera otiče podzemnim kanalima.

Vrijeme možete ispuniti šetnjom oko jezera ili prelijepom stazom do vidikovca Borići iznad kanjona Sutjeske, a nije daleko ni jezero Gornje Bare. Naravno, najbolje je ostati nekoliko dana i uz konsultovanje sa ljudima iz Parka, provesti jedan nezaboravan odmor.

Kako doći do jezera Donje Bare?

donje_bare_karta


U neporednoj blizini jezera se nalazi planinska kuća i uređeno mjesto za piknik i rekreaciju. Planinska kuća i lokacija za piknik se iznajmljuje. Za sve detalje kontaktirati komercijalnu službu Nacionalnog parka Sutjeska.

 

Neposredno prije Tjentišta iz pravca Foče, kod mosta na rijeci Hrčavci,  put odvaja desno. Čim se prođu kuće uz samu cestu, dolazi se do rampe.  Nakon 4-5 km, napuštamo loš asfaltni put koji skreće lijevo u pravcu Ozrena i produžavamo pravo. Treba obratiti pažnju i na sljedeću raskrsnicu na koju se nailazi. Desni krak puta vodi uz Hrčavku ka Dobrom dolu i Ljubinu grobu, a lijevi nastavlja dalje ka Barama. Kraj samog jezera nalazi se ruševina nekada reprezentativnog objekta i novoizgrađena lovačka koliba.