LEGISLATION

09дец

Nacionalni park Sutjeska osnovan je Zakonom o nacionalnom parku koji je donijela Skupština Bosne i Hercegovine u februaru 1962. godine (Sl. Gl. BiH br. 5/62) Po novom Zakonu o nacionalnim parkovima (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 75/10) nadzor nad upravljanjem i radom Javne Ustanove Nacionalni park „Sutjeska“  vrši Ministarstvo  za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Površinom od 17.250 ha prostire se na administrativnoj teritoriji tri opštine: Foča, Gacko i Kalinovik. Nacionalni park Sutjeska je uređen u skladu sa standardima i smjernicama IUCN -a (Međunarodna unija za zaštitu prirode, kategorija II) i Zakona o zaštiti kulturno- istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske.

Na temelju Ustava Bosne i Hercegovine, očuvanje životne sredine nije institucionalno uređeno na nivou države, nego je u okviru organizacione strukture vlada entiteta koje imaju ministarstva koja se bave problematikom životne sredine.

Na osnovu Zakona o nacionalnim parkovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske 75/10 od 13. juli 2010.godine) Nacionalni park Sutjeska je organizovan kao javna ustanova, koja pored toga što upravlja prirodnim i kulturno-istorijskim vrijednostima, zemljištem, objektima i drugim nepokretnostima u svojini Republike, koja su joj prenesena na upravljanje i korištenje, u skladu sa zakonom koji propisuje sistem javnih službi i planskim dokumentima, obavlja i poslove:

  • upravljanja, zaštite, gajenja, unapređivanja šuma i šumskog zemljišta, lovne i ribolovne faune
  • organizovanja i pružanja turističko ugostiteljskih usluga
  • organizovanja istraživanja u oblasti zaštite i razvoja nacionalnog parka
  • prezentacija i popularizacije nacionalnog parka i njegovih prirodnih vrijednosti i kulturno-istorijskih dobara
  • organizovanja projektovanja, izgradnje i održavanja objekata koji su u funkciji zaštite, unapređenja i prezentacije prirodnih i kulturno istorijskih dobara nacionalnog parka, u skladu sa prostornim planom područja nacionalnog parka i planom upravljanja koji se donosi u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode
  • druge poslove određene aktiva javne ustanove
13.07.2010 Zakon o nacionalnim parkovima Republike Srpske

Skupština Republike Srpske – Službeni glasnik 75/10

16.08.2002 Zakon o zaštiti prirode

Skupština Republike Srpske – Službeni glasnik 50/02

20.03.2008 Zakon o zaštiti prirode – izmjene i dopune Zakona

Skupština Republike Srpske – Službeni glasnik 34/08

12.07.2011 Zakon o turizmu

Skupština Republike Srpske – Službeni glasnik Broj 70

25.11.2011 Zakon o zaštiti vazduha

Skupština Republike Srpske – Službeni glasnik Broj 124/11

17.07.2008 Zakon o šumama

Skupština Republike Srpske – Službeni glasnik Broj 75/08