KATUNI NA PRIJEVORU

75.00 KM/night

Your Reservation

Novi atraktivni smještaj u Nacionalnom parku “Sutjeska”!
Na 1700m nadmorske visine na Prijevoru u podnožju Maglića izgrađeni su novi smještajni kapaciteti u tradicionalnom stilu,a u potpunosti prilagođeni savremenom gostu. Kapacitet:18 ležajeva.