POZIV ZA JAVNU LICITACIJU

21окт

Na osnovu rješenja direktora o imenovanju komisije broj  01/1-2087 od 20.10.2016.god. komisija za licitaciju objavlјuje:

 

                                                                                            JAVNU LICITACIJU

                                                                                     za prodaju dva terenska vozila

Predmet prodaje su:

     I – NISSAN TERRANO  II – 2,7 TD

reg.broj: E49-T-248

Vozilo je u voznom stanju.

 

   II – NISSAN TERRANO  II – 2,7 TD

reg. broj:  K28–T-221

Vozilo nije u voznom stanju.

 

Vozila se prodaju u paketu.

Početna prodajna cijena vozila je 6000 KM.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja dana

28.10.2016.god (petak) u 1200 časova u upravi JU NP „SUTJESKA“ Tjentište.

Vozila se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od  7 – 15 časova ispred upravne zgrade JU NP „Sutjeska“ Tjentište.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici na licitaciji obavezni su uplatiti prije početka licitacije na blagajni kauciju u iznosu od 100 KM.

Lice koje kupi vozila dužno je uplatiti kupoprodajnu cijenu prije preuzimanja vozila o čemu će sklopiti kupoprodajni ugovor.

U cijenu oba vozila uračunat je PDV, a sve druge obaveze i dadžbine snosi kupac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 058/233-102, 065/573-735

Kontakt osoba – Golijanin Obrad.