SVJETSKI DAN VODA – H₂O (71%)

22мар

Simbolika prolјećne ravnodnevnice po UN rezoluciji iz 1992.jeste obilјežavanje Dana voda. Iz razloga veličine problema na globalnom nivou, vremenom značaj ovog dana je počeo da raste. 22.martom se želi podsjetiti javnost na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim područjima Planete. Statistike po ovom pitanju su neumolјive – do 2025.g broj stanovnika će doseći cifru oko 8 milijardi, logično je očekivati da ćemo imati za poslјedicu nestašice vode i u onim zemlјama koje sada nemaju taj problem – zato je neophodno djelovati u praksi.

Teritorija  BiH, područje centralnih Dinarida gdje je smješten NP Sutjeska obiluje vodnim resursom (površinskim i podzemnim) prve klase. Rijeka Sutjeska na svom slivnom području zaprema veliku površinu. Tu spadaju jezera, kategorisani tokovi i podzemne vode s jakim kraškim vrelima na više lokacija u parku. NP Sutjeska upravlјa vodovodom Skakavac kojim se snadbijeva veći broj domaćinstava,te je pokrenuo inicijativu racionalnog korišćenja vode uz određenu naknadu koja je obavezna za stanovništvo – jer voda je ekonomska kategorija!

Mi kao upravlјač zaštićenog područja ukazujemo javnosti i lokalnom stanovništvu na ovaj zajednički problem. Stručna debata, radionice te praktično djelovanje su dobitna kombinacija u pogledu smanjivanja zagađenja i aktivne zaštite i očuvanja voda slivnog područja Sutjeske.

„Pitka voda je strateška sirovina 21.vijeka!“