Daily Archives: 03/17/2016

Potpisani ugovori o dodjeli lovišta

17мар

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas su potpisani prvi ugovori o dodjeli lovišta na korištenje, nakon što je provedena procedura za dodjelu 78 sportsko-rekreacionih lovišta.
Potpisivanju su prisustvovali ministar prof.dr Stevo Mirjanić, pomoćnik ministra mr Goran Zubić, predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Savo Minić, direktor JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac Risto Marić, direktor Nacionalnog parka „Sutjeska“ Tjentište Dejan Pavlović, direktor Nacionalnog parka „Kozara“ Prijedor mr Dragan Romčević i v.d. sekretar Lovačkog saveza RS i predsjednik sembersko-majevička regije Vasilije Savić.
Nakon svečanog čina potpisivanja prvih ugovora o dodjeli lovišta na korištenje, u narednih desetak dana, obaviće se  dodjela svih lovišta korisnicima.

Ministar Mirjanić je rekao da Republika Srpska ima ogromne potencijale u oblasti lovstva, a dvije najbitnije kompomente su sportsko-rekreaciona i ekonomska.
Ministar Mirjanić je naglasio da je potrebno afirmisati vrijednosti koje popularišu lovstvo, prije svega kada je u pitanju uzgoj i zaštita divljači.

Vlada Republike Srpske ustanovila je lovišta po namjeni u Republici Srpskoj u oktobru 2015 godine. U odnosu na namjenu, ustanovljene su tri vrste lovišta, i to  6 posebnih lovišta (u okviru koje su lovišta u nacionalnim parkovima „Kozara“ i „Sutjeska“ i četiri u okviru JPŠ „Šume RS“), 15 privrednih lovišta i 78 sportsko-rekreacionih lovišta.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

17мар

Javna ustanova Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište upućuje javni poziv
za dostavu ponuda za javnu nabavku Usluge radova u šumarstvu (sanitarna sječa,izrada i izvoz ŠDS).
JRAJN:77200000-2.
Svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz člana 45. i 52. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Gl. BiH, Broj 39/14)
zahtjeve za dostavu tenderske dokumentacije mogu slati na faks broj: 058/233-114 ili na meil: junp.sutjeska@gmail.com.
Takođe tenderska dokumentacija moze se preuzeti i lično kod Ugovornog organa.
Cjena TD iznosi 20 KM.
Javno otvaranje ponuda održaće se 01.04.2016.god.u 12 sati, u prostorijama Ugovornog organa.
Dodatne informacije svi zainteresovani privredni subjekti mogu dobitina broj tel.: 058/233-108, mob.: 065-759-568.
Kontakt osoba Dragomir Drakul.