ЗАКОНОДАВСТВО

09дец

Национални парк Сутјеска основан је Законом о националном парку који је донијела Скупштина Босне и Херцеговине у фебруару 1962. године (Сл. Гл. БиХ бр. 5/62) По новом Закону о националним парковима (Службени Гласник Републике Српске бр. 75/10) надзор над управљањем и радом Јавне Установе Национални парк „Сутјеска“ врши Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Површином од 17.250 ха простире се на административној територији три општине: Фоча, Гацко и Калиновик. Национални парк Сутјеска је уређен у складу са стандардима и смјерницама ИУЦН -а (Међународна унија за заштиту природе, категорија ИИ) и Закона о заштити културно- историјског и природног наслијеђа Републике Српске.

На темељу Устава Босне и Херцеговине, очување животне средине није институционално уређено на нивоу државе, него је у оквиру организационе структуре влада ентитета које имају министарства која се баве проблематиком животне средине.

На основу Закона о националним парковима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске 75/10 од 13. јули 2010.године) Национални парк Сутјеска је организован као јавна установа, која поред тога што управља природним и културно-историјским вриједностима, земљиштем, објектима и другим непокретностима у својини Републике, која су јој пренесена на управљање и кориштење, у складу са законом који прописује систем јавних служби и планским документима, обавља и послове:

  • управљања, заштите, гајења, унапређивања шума и шумског земљишта, ловне и риболовне фауне
  • организовања и пружања туристичко угоститељских услуга
  • организовања истраживања у области заштите и развоја националног парка
  • презентација и популаризације националног парка и његових природних вриједности и културно-историјских добара
  • организовања пројектовања, изградње и одржавања објеката који су у функцији заштите, унапређења и презентације природних и културно историјских добара националног парка, у складу са просторним планом подручја националног парка и планом управљања који се доноси у складу са Законом о заштити природе
  • друге послове одређене актива јавне установе
13.07.2010 Закон о националним парковима Републике Српске

Скупштина Републике Српске – Службени гласник 75/10

16.08.2002 Закон о заштити природе

Скупштина Републике Српске – Службени гласник 50/02

20.03.2008 Закон о заштити природе – измјене и допуне Закона

Скупштина Републике Српске – Службени гласник 34/08

12.07.2011 Закон о туризму

Скупштина Републике Српске – Службени гласник Број 70

25.11.2011 Закон о заштити ваздуха

Скупштина Републике Српске – Службени гласник Број 124/11

17.07.2008 Закон о шумама

Скупштина Републике Српске – Службени гласник Број 75/08