БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ

09дец

biciklisti

Стаза I: Тјентиште (у Инфо центру могуће изнајмљивање бицикла) – Милин кладе – Хрчавка – Доње Баре – Хрчавка – Добри до – Љубин гроб – Црно Језеро – Стари катун Видеж – Завидеж – Џафер поток – Орловачко језеро

(дужина стазе износи 48 km)

Опис: стаза почиње на Тјентишту код Инфо центра гдје ће бити могуће изнајмљивање бицикала. Преко Милин клада вози се до кањона Хрчавке у дужини 12 км, даље се наставља наредних 6 км до језера Доње Баре ( 1450 м н/в). Ова бициклистичка тура подразумјева повратак у кањон Хрчавке и даље према Добром долу 1440 м у дужини од 13 км. Дужина стазе од Доброг дола до Љубиног гроба (1600 м н/в ) је 4 км. Пут даље води преко Црног и Бијелог језера до Старог катуна 3 км. Стари катун (н/в 1600 м) је још увјек активан и атрактиван је за одмор посјетилаца гдје могу видјети дио етнографског насљеђа овог планинског подручја. На локацији катуна у аутентичном амбијенту сваке љетне сезоне бораве сточари из херцеговине, стада напасају на пашњачким површинама Зеленгоре и посјетиоци могу купити млијечне производе у овом катуну. Стаза наставља до катуна Завидеж (1500 м )и њена дужина је 4 км , а стаза се даље спушта до Џафер потока и прикључује на макадамски пут Калиновик – Зеленгора. Релација Завидеж – Џафер поток је дужине 2 км. Задњи дио стазе је до Орловачког језера (1500 м )и износи око 4 км дужине. На Орловачком језеру налази се ловачка кућа и простор за камп.